,

مونتاژ و جداسازی خانه سلفون (بخش دوم)

مونتاژ خانه سلفون

درمقاله قبل به بررسی مراحل اولیه ساخت و مونتاژ خانه سلفون پرداختیم و در این مقاله به بررسی عملکرد این خانه ها خواهیم و همچنین ورقه های استفاده شده در آنها پرداخت پس باما همراه باشید. با توجه با اینکه عمر یک ساختمان تنها ده سال است که با افزایش سکونت ناپایدار و گذرا همراه […]

,

خانه سلفون (بخش دوم)

خانه سلفون

در مقاله قبل با خانه سلفون آشنا شدید و برخی از ویژگی های آنرا برای شما بازگو کردیم. در این مقاله به ادامه بررسی خانه سلفون و شرایط قابل استفاده آنها خواهیم پرداخت. در این بخش توجه شما را به این موضوع جلب می کنیم که خانه سلفون به صورت انبوه قابل تنظیم و قادر […]

,

خانه سلفون (بخش اول)

خانه سلفون

در این مقاله به خانه سلفون می پردازیم که رویکردی جامع دارد و برای ساخت آن از موادی غیر از مواد اولیه و مصالح ساختمانی استفاده شده است. اول و مهم تر از همه یک ماتریس برای نگهداری مواد با یکدیگر استفاده شده تا محوطه قابل سکونتی را ایجاد کند. برای اتصال و نگه داشتن […]