سلفون های ضخیم:

  • عرض ۵۰ سانت،
  • ۲۰۰ متری ۵۰۰ متری و ۱۰۰۰ متری،
  • مناسب مبلمان . رخت خواب . بوفه . و وسایل برقی