محصولات مجموعه

صبا سلفون تولیدکننده سلفون و عرضه کننده سلفون و فعال در زمینه فروش سلفون به همراه چاپ تا 6رنگ جهت بسته بندی محصول شما می باشد.
با خرید سلفون زیر قیمت بازاز از ما مشتری دایمی ما شوید…
فروش سلفون از عرض 6الی50سانت.
موارد مصرف سلفون:
بسته بندی پوشاک با سلفون
بسته بندی حبوبات با سلفون
بسته بندی کتاب با سلفون
بسته بندی کفش با سلفون
بسته بندی قاشق چنگال رستورانی با سلفون و ….