نوشته‌ها

پوشش سلفون

سلفون در کاهش وزن

پوشش سلفون باعث بهبود قابلیت کشش خیس آن در دمای پایین شده است. این نوآوری منجر به بهبود پوشش سلفون می شود. به طور خیلی خاص تر بخواهیم بگوییم این نوآوری باعث شده است پوشش نیترو سلولز استفاده شده بر روی سلفون بهبود یابد.
مصرف عمده و قابل توجه محصولات سلفون در بسته بندی گوشت قرمز تازه برای فروشگاه های بزرگ می باشد. سلفونی که برای این منظور به کار می رود فقط یک روی آن پوشش ایجاد شده است و هنگامی که دور گوشت پیچیده می شود، سلفون کشیده شده و کاملا می چسبد. هنگامی که گوشت به اصطلاح آب می اندازد باعث می شود که سطح داخلی خیس شده و باد کند. اگر پوشش سلفون ، درجه بالای کشندگی نداشته باشد، سلفون ترک خورده و باز می شود و گوشت در آن قسمتی که سلفون باز شده است به دلیل از دست دادن آب سیاه شده و تغییر رنگ می دهد. پوشش نیترو سلولز به کار برده شده بر روی سلفون همیشه درجه مورد نظر کشش در شرایط خیس برای این کاربردها را ارائه نمی دهد. بنابراین هدف این نوآوری فراهم کردن پوشش سلفون ارتقا و بهبود یافته ای است که کشش بالایی در شرایط خیس و دمای بین صفر الی 5 درجه سانتی گراد را داشته باشد زیرا گوشت قرمز معمولا در این محدوده دمایی نگهداری می شود.
مطالعات نشان داده است که هنگامی که استیل تریبوتیل سیترات به عنوان ماده اصلی پوششی مورد استفاده قرار می گیرد، اگر فیلم ما که همان سلفون است ابتدا بدون هیچ گونه شکافی باشد پس از یک ساعت در آب ماندن و کشش در جهت مخالف ، 90 الی 110 درصد شکافته می شود در حالی که پوشش ایجاد شده با با 6 الی 8 بخش مایع پوشش دهنده در همین آزمایش ، 40 الی 50 درصد شکافته می شود.

آزمایشات بسته بندی گوشت قرمز نشان می دهد که درجه بالای محافظتی ایجاد شده توسط این پوشش به شکافته شدن در اثر کشش که در آب انداختن گوشت قرمز به وجود می آید مقاومت نشان می دهد. هم چنین درجه بالای مقاومت به جابه‌جایی ، فشار و تکان را نشان می دهد که در بسته بندی گوشت قرمز فروشگاه های بزرگ کاملا امری عادی است و افراد بسیار با آن مواجه می شوند.